Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Milówce

Wyszukiwarka

Menu główne

SPIS PODMIOTÓW
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Urząd Gminy Milówka
znacznik ozdobny Władze Urzędu Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Gmina Milówka
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki nadzorowane
znacznik ozdobny Jednostki Pomocnicze
MENU PRZEDMIOTOWE
znacznik ozdobny Ogłoszenia, komunikaty
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Transmisje Sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - profil nabywcy
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obligacje komunalne
znacznik ozdobny Budżet Gminy
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znacznik ozdobny Placówki leczenia odwykowego
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Praca w urzędzie
znacznik ozdobny Rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw, Monitory
znacznik ozdobny Fundusze Unijne
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny CAF
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TANSPORT NIECZYSTOŚCI
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH
ZAŚWIADCZENIE O DOSTĘPIE DZIAŁKI DO DROGI PUBLICZNEJ
UZGODNIENIE LOKALIZACJI SIECI UZBROJENIA TERENU W PASIE DROGOWYM
ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILÓWKA
WYDANIE WYPISU / WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILÓWKA LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILÓWKA
WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA DZIAŁKI WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ
UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA DZIAŁKI OD STRONY DROGI GMINNEJ
WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
OZNACZANIE NIERUCHOMOŚCI NUMEREM PORZĄDKOWYM

Licznik odwiedzin: 2646903 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony