Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

SPIS PODMIOTÓW

Informacje ogólne

Urząd Gminy Milówka

Adres

ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon 33 8637 189
33 8637 190
Fax33 8637 600
E-Mailugmilowka@milowka.com.pl
Strona WWWhttp://www.milowka.pl/

Pokaż więcej

 NIP: 553 23 17 964
REGON: 072182663
Nr rachunku bankowego96 8131 0005 0000 0244 2000 0020
Usługi elektronicznehttp://epuap.gov.pl/
Adres skrytki epuap/86ixm14trs/SkrytkaESP
                                  Dokumenty BIP publikowne do dnia znajdują sie pod adresem http://www.bip2.milowka.com.pl/
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl,
tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2. Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl, telefonicznie pod numerem tel. (33) 8637190 lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa lub umowie i będą udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda, umowa lub określony przepis prawa;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67), bądź innych przepisach prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem pkt. 5)  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądą Państwo dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Milówka, przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2020-09-02 11:32:47
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2012-04-18 12:37:39
Osoba odpowiedzialnaAdmin
UdostępniłAdmin