Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok 2022-05-19 10:50:33 Aktualizacja Magdalena Jesionek OS/1/2022
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok 2022-05-19 10:48:38 Publikacja Magdalena Jesionek OS/1/2022
Radni Kamiński Krzysztof 2022-05-19 09:36:29 Aktualizacja Pawel Bury Majątek02
Pracownicy Samorządowi Wójt Gminy 2022-05-19 09:33:45 Aktualizacja Pawel Bury Majątek01
Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy Milówka Zawiadomienie o terminie XLIV sesji Rady Gminy Milówka - 25 maja 2022r. 2022-05-19 08:55:03 Aktualizacja Anna Maska ROK.0002.XLIV.44.2022
Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy Milówka Zawiadomienie o terminie XLIII sesji Rady Gminy Milówka - 28 kwietnia 2022r. 2022-05-19 08:41:28 Aktualizacja Anna Maska ROK.0002.XLIII.43.2022
Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy Milówka Zawiadomienie o terminie XLIV sesji Rady Gminy Milówka - 25 maja 2022r. 2022-05-19 08:41:28 Publikacja Anna Maska ROK.0002.XLIV.44.2022
Konkursy Zarządzenie nr 0050-45/2022 Wójta Gminy Milówka z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora... 2022-05-17 15:29:15 Publikacja Pawel Bury AKU084
Przetargi na nieruchomości Ogłoszenie o wyniku I-go przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomści w miejscowości Milówka. 2022-05-16 15:16:41 Publikacja Bartłomiej Majiczek MAJATEK033
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr XVIII/93/2016 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Milówka 2022-05-16 15:09:06 Aktualizacja Pawel Bury XVIII/93/2016
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr XIX/97/2016 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata... 2022-05-16 15:05:57 Aktualizacja Pawel Bury XIX/97/2016
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr XVIII/93/2016 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Milówka 2022-05-16 14:46:26 Aktualizacja Pawel Bury XVIII/93/2016
Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w... 2022-05-16 14:46:26 Publikacja Pawel Bury OPZ038
Ostrzeżenia Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15: Silny wiatr 2022-05-16 10:29:44 Aktualizacja Pawel Bury OSTRZEŻENIE
Jakość powietrza Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu 2022-05-16 10:25:36 Aktualizacja Pawel Bury POWIADOMIENIE
Dyżur wakacyjny w przedszkolach Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w placówkach wychowania przedszkolnego 2022-05-16 10:17:46 Publikacja Pawel Bury AKU083
2022 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii... 2022-05-16 10:11:09 Aktualizacja Pawel Bury UCHWAŁA
Petycje Inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja – Troską Nas Wszystkich 2022-05-16 08:48:43 Aktualizacja Anna Maska ROK.152.2.2022
Petycje Zbiorcza informacja o petycjach za 2021 rok 2022-05-16 08:48:43 Publikacja Anna Maska P/2021
Zawiadomienia o terminach Komisji Rady Gminy Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji - 19.05.2022 r. 2022-05-12 15:21:17 Publikacja Elzbieta Motyka ROK.0012.6.3.2022