Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Opis ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Miejsce I. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
      1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
      2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
II. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
III. Aby zawiadomić o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
      1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
      2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
      3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
      4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
      5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
IV. W przypadku braków w dostarczonych dokumentach Zawiadamiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Informacja Referat Organizacyjny; p. Magdalena Worek, tel.: 0 33 8637 190 w. 44
Inne I. Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

II. Opłaty
  1. Zawiadomienie jest wolne od opłat.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
  4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

III. Terminy i sposób załatwienia sprawy
  Decyzję o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej podejmuje Minister właściwy ds. Gospodarki.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-28 12:30:46
Data utworzenia 2011-06-21
Data udostępnienia 2011-06-21
Osoba odpowiedzialna Robert Piętka (Wójt Gminy Milówka)
Udostępnił Pawel Bury