Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

GKRPA
    
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milówce
Kontakt
Tel.
33 8637 190 w. 18
Dyżury
Poniedziałek - Piątek
07:30-15:30  
Dyżury Komisji: środa od godz. 15:00, czwartek od godz. 15:30.
Skład komisji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem nr 0050 - 75/2015 Wójta Gminy Milówka z dnia 7 września 2015 r. z późn. zm. na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Skład Komisji:


1) Pani Patrycja Wędzel - Przewodniczący Komisji,
2) Pani Beata Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Pan Jerzy Grzegorzek - Członek Komisji,
4) Pani Anna Zawada - Członek Komisji,
5) Pani Maria Pytlarz - Członek Komisji,
6) Pan Rafał Kąkol - Członek Komisji
7) Pan Maciej Bilewski - Członek Komisji.

Do ustawowych zadań gminnej komisji należy:


• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
• prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta art.18 ust.8 ww. ustawy)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-12-11 10:48:07
Data utworzenia 2014-06-17
Data udostępnienia 2014-11-27 12:59:22
Osoba odpowiedzialna Robert Piętka (Wójt Gminy Milówka)
Udostępnił Pawel Bury