Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sekretarz Gminy - Krzysztof Białożyt
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
E-mail:
sekretarz@milowka.com.pl
Telefon:
33 863 71 90, wew. 14
Dyżury
Poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30
 
 
 
Biuro I piętro, pokój nr 6
Zakres działania i kompetencje Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Gminy należą w szczególności:

1) Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta.
2) Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub w przypadku innych przyczyn
  niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
3) Występowanie z wnioskiem o nadanie pracownikowi odznaczenia lub wyróżnienia.
4) Występowanie z wnioskiem o pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności
  porządkowej.
5) Przechowywanie i udostępnianie księgi kontroli zewnętrznych przeprowadzanych
  w Urzędzie.
6) Nadzór nad dokumentacją z kontroli wewnętrznej zlecanej przez Wójta.
7) Przeprowadzanie wewnętrznej kontroli administracyjnej w Urzędzie.
8) Analiza przyczyn skarg, wniosków, interpelacji i przedstawianie zbiorczej
  informacji w tym zakresie na życzenie wójta.
9) Sporządzanie testamentów w oparciu o Kodeks Cywilny.
10) Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z właściwym przeprowadzeniem
   i przebiegiem wyborów, spisów i referendów oraz konsultacji społecznych.
11) Organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych z Kierownikami
   Referatów oraz spotkań ze wszystkimi pracownikami Urzędu.
12) Dbałość o przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy oraz wyciąganie
   konsekwencji w przypadku jej naruszenia.
13) Sprawy BHP, przestrzegania Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy.
14) Administrowanie budynkiem urzędu gminy.
15) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
16) Zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu w warunkach pokoju i czasu "W".
17) Nadzór nad zabezpieczeniem informacji przez administratora systemów
   informatycznych (firma zewnętrzna).
18) Planowanie i koordynowanie prac związanych z inwentaryzacją w Urzędzie Gminy.
   Sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem
   w Urzędzie Gminy.
19) Nadzór nad wyglądem i stanem technicznym budynku Urzędu oraz jego otoczenia.
20) Sekretarz Gminy ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań mu
   przypisanych, oraz treść i skutki  wynikające z podpisanych dokumentów.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-17
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury