Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Referat Oświaty
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
Fax
33 86 37 600
Telefon
33 86 37 189 - 191
Dyżury
Poniedziałek - piątek  
7:30 - 15:30
 
 
 
Kierownik Lucyna Grzegorzek
- I piętro pokój 9
tel. 33 863 71 90, wew. 47
e-mail: rso@milowka.com.pl
Pracownicy Główna Księgowa Oświaty
Irma Nedwidek
- II piętro pokój 13
tel. 33 863 71 90, wew. 22
e-mail: rso-ksiegowosc@milowka.com.pl

Płace
Renata Drożdż
- II piętro pokój 20
tel. 33 863 71 90, wew. 29
e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl

Płace i księgowość
Paulina Kwiatkowska
- II piętro pokój 14
tel. 33 863 71 90, wew. 24
e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl

Księgowość
Małgorzata Porzycka
- II piętro pokój 14
tel. 33 863 71 90, wew. 24
e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl

Finanse i płace
Elżbieta Dziadowicz
- II piętro pokój 14
tel. 33 863 71 90, wew. 24
e-mail: rso@milowka.com.pl
Zakres spraw Referat Oświaty prowadzi kompleksową obsługę jednostek oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy Milówka (szkoły podstawowe, przedszkola),
dotyczącą w szczególności spraw:

1) Budżetów poszczególnych jednostek oświatowych w tym:
  a) przygotowywanie projektów budżetów, bieżąca analiza realizacji
     i dokonywanie zmian w planach finansowych,  
  b) realizowanie przelewów za zakupy dot. bieżącego utrzymania, zakupy pomocy
     naukowych, wyposażenia, badań lekarskich, szkoleń itp. oraz zakupy
     żywności dla stołówek szkolnych, kompletowanie ksiąg rachunkowych,
     księgowanie operacji,
  c) obsługa i realizowanie przelewów z ZFŚS wszystkich jednostek,
     kompletowanie ksiąg rachunkowych,  księgowanie operacji,
  d) obsługa projektów ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez
     jednostki oświatowe,
  e) realizacja wydatków odnośnie zadań zleconych Gminie dotyczących
     jednostek oświatowych,
  f) realizacja podjęć gotówkowych,  
  g) ewidencja środków trwałych, inwentarza, zbiorów bibliotecznych,
     wartości niematerialnych i prawnych jednostek oświatowych,
  h) rozliczanie kwitariuszy przychodowo-ewidencyjnych,  
  i) rozliczanie magazynów opałowych i żywnościowych,
  j) sprawozdawczość wobec Wójta Gminy, RIO, GUS, Urzędu Wojewódzkiego
     w odniesieniu do realizowanych zadań.

2) Wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych:
  a) zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin, bieżąca
     aktualizacja,  
  b) naliczanie wynagrodzeń i realizacja przelewów wynagrodzeń i pochodnych
     (składki ZUS, podatki) dla nauczycieli, pracowników obsługi i kuchni,
  c) naliczanie i realizacja przelewów umów zleceń i umów o dzieło,
  d) sporządzanie not księgowych dot. dopełnień etatów i innych,  
  e) przygotowywanie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych,
  f) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3, RP-7,
  g) sprawozdawczość wobec Wójta Gminy, RIO, ZUS, US, GUS w odniesieniu do
     realizowanych zadań.

3) Zagadnień administracyjnych związanych z oświatą:
  a) analiza i nadzór nad projektami organizacyjnymi jednostek oświatowych,
  b) organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora oraz
     awansów zawodowych nauczycieli,
  c) analiza wniosków i rozliczanie stypendiów socjalnych oraz zasiłków
     szkolnych,
  d) rozliczanie programów w ramach zadań zleconych,
  e) obsługa funduszu zdrowotnego,
  f) przygotowywanie aktów prawnych dot. oświaty,  
  g) System Informacji Oświatowej,
  h) kształcenie pracowników młodocianych,
  i) współpraca z Kuratorium Oświaty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury