Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Stanu Cywilnego
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
Fax
33 86 37 600
Telefon
33 86 37 189 - 191
Dyżury
Poniedziałek - piątek  
7:30 - 15:30
 
 
 
Kierownik Krystyna Pala
- parter, pokój nr 3
tel. 33 863 71 90, wew. 31
e-mail: usc@milowka.com.pl
Pracownicy Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
Dorota Tomska, Agnieszka Witos
- parter, pokój nr 5
tel. 33 863 71 90, wew. 34
e-mail: ewidencja@milowka.com.pl
Zakres spraw Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

1) Realizacji przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie
  należącym do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2) Realizacji przepisów ustawy prawo prywatne międzynarodowe w zakresie aktów
  stanu cywilnego.

3) Realizacji przepisów umów międzynarodowych i konwencji konsularnych
  dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych
  w zakresie aktów stanu cywilnego.

4) Realizacji przepisów ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, w szczególności
  odnoszących się do aktów stanu cywilnego.

5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz osobami
  fizycznymi działającymi na terenie Gminy.

6) Organizacji uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego.

7) Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym:
  a) prowadzenie ewidencji ludności,
  b) wydawanie dowodów osobistych.

8) Z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
  oraz referendów w tym:
  a) prowadzenie rejestru wyborców,
  b) przygotowywanie i prowadzenie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń
     o prawie do głosowania.
9) Z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP, w tym:
  a) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego
     obowiązku obrony, o których stanowi ustawa o powszechnym obowiązku
     obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) prowadzenie czynności związanych kwalifikacją wojskową,
  c) przeprowadzanie czynności związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,
  d) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz porządku publicznego.

10) Kierownik USC wykonuje obowiązki kierownika "kancelarii tajnej" wynikające
   z przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności jest
   odpowiedzialny za właściwe przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie,
   przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury