Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Wybory prezydenckie 2020 Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji i godziną rozpoczęcia pracy komisji... 2020-07-08 14:25:02 Publikacja Pawel Bury JEDN_POM071
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/107/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez... 2020-07-03 11:59:26 Aktualizacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/107/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/107/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2020 rok 2020-07-03 08:44:30 Aktualizacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/108/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/103/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu... 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/103/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/104/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/104/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/105/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie... 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/105/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/106/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milówka 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/106/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/107/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez... 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/107/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/107/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2020 rok 2020-07-02 14:41:53 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/108/2020
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR XX/102/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milówka wotum zaufania za 2019 rok 2020-07-02 13:53:36 Publikacja Elzbieta Wedzel UCHWAŁA NR XX/102/2020
Zamówienia poniżej 30 000 EURO Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wodnej w Milówce w km 0+000 do km 0+925 2020-07-02 11:33:38 Aktualizacja Patrycja Bogdal RRG.271.KO.3.2020
Zamówienia poniżej 30 000 EURO Demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka 2020-07-02 09:57:00 Publikacja Patrycja Bogdal RRG.271.KO.4.2020
Ogłoszenia o naborze Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny Księgowy 2020-06-30 14:47:30 Publikacja Pawel Bury GZGK.1.2020
Wybory prezydenckie 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej... 2020-06-30 13:36:49 Publikacja Pawel Bury JEDN_POM070
Raport o stanie gminy Raport o stanie gminy za 2019 rok 2020-06-30 13:02:59 Publikacja Pawel Bury RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019R
Protokoły z obrad sesji Opis 2020-06-26 15:39:10 Aktualizacja Pawel Bury ROK.0052.9.32.2017
Protokoły z obrad sesji Protokół z obrad XXXI sesji Rady Gminy Milówka z dnia 29 maja 2017 r. 2020-06-26 15:23:49 Publikacja Pawel Bury ROK.0052.9.31.2017
Protokoły z obrad sesji Opis 2020-06-26 15:23:49 Publikacja Pawel Bury ROK.0052.9.32.2017
Protokoły z obrad sesji Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Milówka z dnia 30 sierpnia 2017 r. 2020-06-26 15:23:49 Publikacja Pawel Bury ROK.0052.9.33.2017
Protokoły z obrad sesji Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Milówka z dnia 20 września 2017 r. 2020-06-26 15:23:49 Publikacja Pawel Bury ROK.0052.9.34.2017