Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Wybory Samorządowe 2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Milówka z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach... 2024-03-08 11:55:40 Publikacja Pawel Bury jedn_pom083
Przetargi na nieruchomości Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem... 2024-03-04 13:47:48 Publikacja Dawid Kubaszczyk MAJATEK083
Stan mienia komunalnego Wykaz nieruchomości gminnej, oznaczonej ewid. jako działka nr 4222, położonej w miejscowości Milówka, przeznaczonej do oddania... 2024-03-01 09:11:45 Publikacja Dawid Kubaszczyk MAJATEK082
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/396/2024 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/396/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/397/2024 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Milówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/397/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/398/2024 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Milówka na lata 2024-2026. 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/398/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/399/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/399/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/400/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/400/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/401/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Milówka prawa własności nieruchomości... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/401/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/402/2024 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów... 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/402/2024
Kadencja 2018-2024 UCHWAŁA NR LXIX/403/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2024 rok. 2024-02-29 11:52:12 Publikacja Anna Maska UCHWAŁA NR LXIX/403/2024
Protokoły z obrad sesji Protokół z obrad LXVIII sesji Rady Gminy Milówka - 30 stycznia 2024 r. 2024-02-29 10:42:26 Publikacja Anna Maska ROK.0002.68.2024
Przetargi Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milowka. 2024-02-29 10:06:58 Publikacja Patrycja Bogdal RRG.271.2.2024
Wybory Samorządowe 2024 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Milówce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego... 2024-02-28 14:56:52 Aktualizacja Pawel Bury jedn_pom082
Wybory Samorządowe 2024 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Milówce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego... 2024-02-28 14:54:05 Publikacja Pawel Bury jedn_pom082
Plan Zamówień Publicznych Plan zamówień publicznych 2024 2024-02-28 13:39:49 Aktualizacja Patrycja Bogdal 1
Stan mienia komunalnego Protokół nr 1/2024 z dn. 28 lutego 2024 r. przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej ewid. jako działka nr 9202/5,... 2024-02-28 12:49:38 Aktualizacja Dawid Kubaszczyk MAJATEK081
Stan mienia komunalnego Protokół nr 1/2024 z dn. 28 lutego 2024 r. przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej ewid. jako działka nr 9202/5,... 2024-02-28 12:48:46 Aktualizacja Dawid Kubaszczyk MAJATEK081
Stan mienia komunalnego Protokół nr 1/2024 z dn. 28 lutego 2024 r. przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej ewid. jako działka nr 9202/5,... 2024-02-28 12:47:34 Publikacja Dawid Kubaszczyk MAJATEK081
Wybory Samorządowe 2024 Postanowienie Nr 129/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej... 2024-02-28 09:41:59 Publikacja Pawel Bury jedn_pom081